Behandla din smärta

Voltaren vid graviditet och amning

Allt du behöver veta om hur Voltaren-produkter kan användas när du är gravid eller ammar.

Smärtlindring och graviditet

När du är gravid eller ammar måste du vara försiktig med vilka läkemedel du använder eftersom många vanliga mediciner då inte kan användas på ett säkert sätt. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Kan jag använda Voltaren när jag är gravid?

Gravida kvinnor ska inte använda Voltaren gel under de tre sista månaderna av graviditeten. Användning av Voltaren gel ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.


Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.

VISSTE DU DETTA?

Om du håller dig aktiv under graviditeten finns det indikationer på att du minskar risken för att drabbas av problem under senare delen av graviditeten och förlossningen.*

Kan jag använda Voltaren medan jag ammar?

När det gäller Voltaren Gel 11,6 mg/g och Voltaren Gel 23,2 mg/g för utvärtes bruk där produkten masseras in i huden är det okänt om diklofenak passerar över till bröstmjölken. Voltaren Gel bör därför endast användas vid amning efter läkares ordination. Voltaren Gel bör inte appliceras på brösten hos ammande mödrar eller någon annanstans på stora hudytor eller under en längre tid.

* GSK Global Pain Index Research 2017, Sverige

Läs mer

Hålla kroppen i form

Lär mer om fördelarna med motion och hur den kan hjälpa dig att hålla dig i form och lindra värken…

Läs mer

Smärtor och hur de behandlas

Ta reda på hur du bör behandla just din typ av smärta…

Läs mer

Olika typer av smärta

Läs mer om vilka olika typer av smärta du kan drabbas av och de bakomliggande orsakerna…

Läs mer
Det finns medicin mot inflammation i leder. Det finns medicin mot inflammation i leder.