Att förstå smärta

Vad är smärta?

Förstå hur smärta fungerar och de många tänkbara orsakerna till kroppssmärta.

Definiera kroppssmärta

Smärta är en obehaglig känsla som kan begränsa möjligheten att uppleva en normal vardag. Smärtan fungerar ofta som en varningssignal som talar om för dig att något är fel i kroppen. Den allmänt accepterade definitionen av smärta kommer från IASP (International Association for the Study of Pain): ”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada.”

Kroppssmärta kan vara allt från milt och lokalt obehag till ren vånda. Smärta kan vara akut och kortvarig eller bli ett kroniskt och långvarigt problem. Akut smärta är en skyddsfunktion för oss människor. Den lär oss att undvika sådant som kan skada våra kroppar eller situationer som kan vara farliga, och skyddar dessutom en skadad kroppsdel medan den läks.

Kroppssmärta är vanligt och kan ibland påverka vår vardag. Om smärtan inte behandlas alls eller om den felbehandlas kan den bli kronisk. Kontakta läkare om detta händer. Du kan läsa mer om olika typer av smärta på denna sida (”smärtans typologi”).

 

Akut och kronisk muskelsmärta måste tas på allvar.

VISSTE DU DETTA?

Kroppssmärta är inte bara en fysisk upplevelse – 65 % av alla svenskar anser att den leder till försämrad livskvalitet.*

Varför får vi ont?

Smärta kan vara obehagligt, och vissa människor gör nästan vad som helst för att lindra sin värk. Men om vi vore oförmögna att känna smärta, då skulle vi heller inte klara av att undvika att göra illa oss gång på gång och kanske skada våra kroppar permanent. Vår förmåga att känna smärta har utvecklats som en försvarsmekanism som varnar oss för skador så att vi kan skydda våra kroppar.

Smärtan kontrolleras av nervsystemet genom en mycket komplicerad process. Den uppstår när någon form av yttre stimuli – till exempel när vi rör vid en het stekpanna – aktiverar receptornervceller som sänder meddelanden till hjärnan. Dessa receptorceller gör att du kan känna värme, kyla, ljus, beröring, tryck och smärta. Smärtan kan leda till andra fysiska symptom som illamående, yrsel och svaghet.

Vår allra första reaktion när vi känner smärta är ofta att vi stannar upp och slutar röra oss. Många tror att vi läker bättre genom att vila, men faktum är att vi i vissa fall återhämtar oss snabbare genom att åtminstone i viss mån hålla oss i rörelse.

Känna igen och behandla din smärta

Smärtan varnar oss och ser till att vi förändrar vårt beteende så att vi inte skadar oss ännu mer. Men när man har ont i kroppen kan också vardagen påverkas negativt, och man kan få svårt att röra sig normalt för att främja återhämtningen. Framför allt kan smärtan förändra ditt liv och påverka ditt jobb, dina relationer och din självständighet. Smärta är alltid en individuell upplevelse, och varje individ upplever smärtan på sitt sätt.

Smärta i kroppen är vanligt förekommande.

Akut smärta uppstår oftast plötsligt, och visar dig att du har skadat dig. Så fort skadan har läkt bör smärtan försvinna. Kronisk smärta varar längre än akut smärta, och är ibland svår eller omöjlig att behandla. Den förekommer oftast i samband med långvarig sjukdom. Till skillnad från akut smärta brukar kronisk smärta bero på tillstånd eller sjukdomar som inte försvinner med tiden. Om du är orolig och tror att du har drabbats av kronisk smärta bör du kontakta din läkare.

Hur kroppssmärta behandlas varierar avsevärt eftersom individens smärtupplevelse beror på många olika faktorer och orsaker. Smärtstillande läkemedel är bland annat NSAID-läkemedel (icke-steroida antiinflammatoriska medel), kortikosteroider och analgetika.

Innan du bestämmer dig för en viss behandling mot smärtan, till exempel en gel för utvärtes bruk, är det bra att ta reda på varför du har ont och hur du kan behandla smärtan på bästa sätt. Rådfråga läkare eller apotekare om du känner dig osäker.

* GSK Global Pain Index Research 2017, Sverige

Läs mer

Hur funkar Voltaren?

Ta reda på hur Voltaren kan lindra smärta och reducera inflammation.

Läs mer

Smärtor och hur de behandlas

Ta reda på hur du bör behandla just din typ av smärta…

Läs mer

Olika typer av smärta

Läs mer om vilka olika typer av smärta du kan drabbas av och de bakomliggande orsakerna…

Läs mer
Inflammation i muskel vanlig smärtorsak. Inflammation i muskel vanlig smärtorsak.