Att förstå smärta

Olika typer av smärta

Läs mer om vilka olika typer av smärta du kan drabbas av och de bakomliggande orsakerna.

Klassificera smärta

Ur ett historiskt perspektiv har det internationella medicinska samfundet alltid haft det besvärligt att ta fram en definition av smärta. Den nu aktuella definitionen från IASP (International Association for the Study of Pain) är ”en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada”. Smärta kan vara akut och kortvarig eller kronisk och långvarig. Det finns många metoder för att klassificera smärta, och många av dem överlappar med varandra men några av de vanligaste klassificeringarna är:

  • Nociceptiv smärta beror på någon form av kroppsskada och fungerar som en varningssignal. Vanliga exempel på denna typ av smärta är somatisk smärta som exempelvis ledvärk, artros, smärta i ländryggen eller idrottsskador och operationsrelaterad smärta.
  • Inflammatorisk smärta är något man ofta upplever då kroppens mjukvävnader i anslutning till muskler och leder har skadats. Platsen för den här typen av smärta är ofta uppenbar, och den beskrivs ofta som dov eller värkande. Den förekommer oftast i anslutning till axlar, höfter och händer, men även i ländryggen.
  • Neuropatisk smärta beror på att sensoriska nerver eller centrala nervsystemet har skadats eller inte fungerar som de ska. Denna smärta beror på att någon del av nervsystemet är skadat eller drabbats av sjukdom, ofta utan några tydliga påvisbara fysiska problem. Beskrivs ofta som en brännande, stickande eller ilande smärta. Den här typen av smärta brukar bli kännbar några dagar eller veckor efter att själva skadan i kroppen uppstått, och kommer i skov med olika frekvens och intensitet. Ibland finns ingen given orsak till smärtan som också kan uppträda spontant.

* Differentialdiagnos: nociceptiv och neuropatisk smärta. Bruce Nelson, MD, 1 juni 2006.

Inflammation i muskel vanlig smärtorsak.

Orsaker

Vi kan ha ont i kroppen av många olika orsaker. Värken är sällan det enda symptom vi upplever, och om du har ont är det sannolikt flera mekanismer som satts i spel. Inflammation är till exempel vanligt i samband med nociceptiv smärta, men förekommer även vid neuropatisk smärta.

Somatisk och inflammatorisk smärta beror vanligtvis på vävnadsskador på grund av upprepade fysiska skador, överdriven aktivitet eller när vi missköter våra kroppar. Neuropatisk smärta uppstår när själva nerverna är skadade och/eller inte fungerar som de ska och därför skickar fel signaler till kroppens smärtcentra.

Både nociceptiv och neuropatisk smärta kan vara akut eller kronisk. Akut smärta är en signal som visar att du har gjort illa dig. Ett exempel på sådan smärta är när du bränner dig på en spisplatta. Den visar att du har gjort illa dig. Akut smärta uppstår plötsligt och varar oftast inte särskilt länge. När skadan läkts försvinner smärtan. Kronisk smärta är allvarligare och mer långvarig, och du bör då kontakta din läkare för att få hjälp.

** GSK Global Pain Index Research 2015, svenska data

För en bättre hållning

Om du har dålig hållning och till exempel luta dig över skrivbordet eller bilratten under alltför lång tid i sträck kan du drabbas av inflammation och ryggont. Här kan du hitta några tips på små förändringar du kan göra som bidrar till att lindra smärtan genom en bättre hållning.

Läs mer

Allt du behöver veta om smärtlindring

Här beskriver vi hur olika typer av smärtlindringsprodukter fungerar så att du enklare kan välja den som passar dig bäst…

Läs mer

Smärtor och hur de behandlas

Ta reda på hur du bör behandla just din typ av smärta.

Läs mer

Vad är inflammation?

Läs allt om de processer som orsakar inflammationer, varför man drabbas och hur det känns i kroppen.

Läs mer
Det finns medicin mot inflammation i leder. Det finns medicin mot inflammation i leder.