Att förstå skillnaden mellan akut och kronisk smärta

Under livets gång drabbas alla av smärta och värk lite här och där – det är en del av livet.

Genom att få lite mer kunskap om smärta kan du hantera den på ett bättre sätt. Smärta är kroppens sätt att informera dig om att du har skadat dig eller tagit i för mycket – det är en varning som du måste anpassa dig efter.¹

Smärta är den vanligaste orsaken till varför vi uppsöker vård och självklart kan den uppstå på flera olika sätt.² Du kan få ont i ryggen av något så enkelt som att lyfta ett tungt föremål eller ont i en led om du anstränger dig för mycket.

Ibland kan smärta bli ett problem och börja hämma dina vardagliga aktiviteter. Men du behöver inte fortsätta lida – det finns gott om behandlingar som kan lindra smärtan och få dig på fötter igen.

*GSK Global Pain Index Research 2017, rapport

Akut och kronisk smärta

Smärta kan beskrivas som akut eller kronisk. Detta avser hur länge du har haft ont, snarare än hur ont det gör.

 • Akut smärta. Detta är smärta som varar i mindre än tre månader och som ofta uppträder plötsligt – ofta efter en specifik händelse, till exempel en stukad fot. Smärtan kan dock komma gradvis ibland.¹
 • Kronisk smärta. De flesta läkare definierar smärta som kronisk om den varar i mer än tre till sex månader.¹

Symptomen beror på vilken del av kroppen som är drabbad. Om du exempelvis har problem med en led kan symptomen vara:³

 • Smärta
 • Stelhet
 • Svullnad
 • Begränsad rörelseförmåga
 • Svaghet i leden
 • Trötthet

Om du har problem i den nedre delen av ryggen kan du få:⁴

 • Lindrig till svår ryggsmärta i en del av ländryggen – ibland sprider den sig till en eller båda skinkorna eller låren
 • Smärta som lindras när du ligger ned
 • Smärta som förvärras när du rör dig, hostar eller nyser

Om du inte gör något åt smärtan kan den få en större inverkan på dig och ditt välmående. Den kan påverka:²

 • Uppmärksamheten
 • Minnet
 • Koncentrationsförmågan

Orsaker till smärta

 • Akut smärta orsakas vanligtvis av vävnadsskador.² Smärtreceptorer aktiveras av substanser som kallas för prostaglandiner ² vilka skickar meddelanden till din hjärna som du uppfattar som smärta. Men skadans allvarlighetsgrad stämmer inte alltid överens med hur mycket smärta du känner.²
 • Kronisk smärta kan orsakas av en pågående skada som fortsätter att aktivera den här kommunikationsbanan.² Den kan också uppstå på grund av pågående skada på nerverna som skickar information mellan hjärnan och ryggraden från huden, musklerna och andra delar av kroppen.²

Hur du behandlar smärta

Om smärtan inte är allvarlig och är av en typ som du kan hantera på egen hand är det viktigt att göra något åt den, så att den inte hindrar dig från att fortsätta som vanligt med vardagen. Det finns många saker som kan hjälpa dig hålla igång.

Det första du ska göra är att lära dig ta hand om dig själv. Om du märker att smärtan blir värre när du är stressad är du inte ensam om det.⁵ Avslappningstekniker kan hjälpa dig minska stressen i vardagen och lindra smärtan, eller till och med hur ofta smärtan uppstår.⁶

Vidta åtgärder för att minska obekväma ställningar och dålig hållning, vilket kan göra smärtan värre. ³ ⁷

Fysioterapi i form av stretching och massage kan också hjälpa.³ Detta stärker musklerna runt lederna, vilket håller upp dem bättre och förhindrar att problem uppstår.⁸ På Internet kan du hitta exempel på saker du kan göra i hemmet. Målet med fysioterapi är att öka styrkan och rörligheten gradvis, så att du kan komma på fötter igen.⁶

Andra saker du kan testa:⁷

 • Varma eller kalla omslag för att lindra smärta i muskler och leder eller transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) – en behandling där du sätter elektroder runt området som smärtar för att behandla det⁹.

Om du har smärta som beror på osteoartrit är det en bra idé att sköta vikten så att du inte lägger så stor belastning på lederna.¹⁰ Att gå ned i vikt lindrar inte bara symptomen, utan minskar även brosknedslitningen i viktbärande leder, till exempel knäna.¹⁰ Använd skor med bra innersulor med bra stötdämpning – din läkare kan rekommendera innersulor särskilt anpassade för dig.¹⁰

Träning kan ofta lindra smärta, men det kan vara svårt i början.³ Prata med en apotekare eller din läkare om vilka smärtlindrande läkemedel du kan ta för att komma igång.

Det finns många olika smärtlindrande läkemedel som du kan köpa receptfritt på ett apotek för att lindra smärtan. Dessa kommer i olika former – tabletter, geler och plåster. De innehåller olika aktiva substanser, så läs bipacksedeln eller be en apotekare om råd.

Diklofenak – ett NSAID-preparat (icke-steroida antiinflammatoriska medel) är den aktiva substansen i Voltaren gel produkter.¹² Voltarens produktsortiment kan användas för att behandla olika källor till smärta. Till exempel kan Voltaren appliceras på en smärtande led, där den absorberas genom huden för att minska inflammationen och lindra smärtan. ¹² Klicka här för att hitta rätt Voltaren-produkt för din smärta.

Du behöver inte ha ont – du kan ta kontrollen och hålla dig aktiv.

References

¹ Pain assessment. Medscape. https://emedicine.medscape.com/article/1948069-overview#showall, accessed May 2018
² Overview of pain. MSD Manual Professional Version. http://www.msdmanuals.com/en-gb/professional/neurologic-disorders/pain/overview-of-pain, accessed May 2018
³ The approach to the painful joint. Medscape. https://emedicine.medscape.com/article/336054-overview#showall, accessed May 2018
⁴ Lower back pain. Patient.Co.Uk Professional Reference. https://patient.info/health/lower-back-pain#nav-3, accessed May 2018
⁵ Hannibal KE et al. Chronic stress, cortisol dysfunction, and pain: A psychoneuroendocrine rationale for stress management in pain rehabilitation. Phys Ther 2014; 94(12):1816-25. https://academic.oup.com/ptj/article /94/12/1816/2741907. doi: 10.2522/ptj.20130597.
⁶ Chronic pain syndrome treatment & management. Medscape. https://emedicine.medscape.com/article/310834-treatment#showall, accessed May 2018
⁷ Chronic pain syndrome. Medscape. https://emedicine.medscape.com/article/310834-overview#showall, accessed May 2018
⁸ Osteoarthritis. Patient.Co.Uk Professional Reference. https://patient.info/doctor/osteoarthritis-pro, accessed May 2018
⁹ TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation) NHS Choices. https://www.nhs.uk/conditions/transcutaneous-electrical-nerve-stimulation-tens/, accessed May 2018
¹⁰ Osteoarthritis treatment & management. Medscape. https://emedicine.medscape.com/article/330487-treatment#showall, accessed May 2018

Läs mer

Allt du behöver veta om smärtlindring

Här beskriver vi hur olika typer av smärtlindringsprodukter fungerar så att du enklare kan välja den som passar dig bäst…

Läs mer

Smärtor och hur de behandlas

Ta reda på hur du bör behandla just din typ av smärta…

Läs mer

Vad är inflammation?

Läs allt om de processer som orsakar inflammationer, varför man drabbas och hur det känns i kroppen…

Läs mer
Det finns medicin mot inflammation i leder. Det finns medicin mot inflammation i leder.