Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete

Dela den här artikeln

DELA DEN HÄR ARTIKELN:

Tillsammans med GSK, som är företaget bakom Voltaren, arbetar vi för att minimera vår miljöpåverkan. Sedan 2010, har GSKs hållbarhetsarbete resulterat i minskning av koldioxidutsläpp med 34 % och totalmängden använt vatten vid produktion med 31 %.1 Detta är stora framgångar men vi vill mycket mer än så. Därför har GSK valt att publicera sina nya och ambitiösa hållbarhetsmål:

  • År 2030 ska GSK vara klimatneutrala
  • År 2030 ska GSK ge tillbaka mer än vi tar ut gällande naturresurser2

Ansvarsfull behandling

Vi på Voltaren vill vara i framkanten och bidra till att GSK blir klimatneutrala så fort som möjligt. Därför försöker vi predika det som vi kallar ”Ansvarsfull behandling”. Vad innebär Ansvarsfull behandling tänker kanske du? För oss är Ansvarsfull behandling att applicera rätt mängd, vid rätt tillfälle, på rätt sätt och självklart se till att lämna tillbaka den tomma tuben till apoteket.

Rätt mängd

Mängden Voltaren gel som borde appliceras är beroende av påverkade området. 6-12 cm (11,6 mg/g gel) eller 5-10 cm gel (23,2 mg/g gel) på ett mindre område som t.ex. ett knä räcker det med en 5 cm gelsträng medans på ett större som t.ex. ryggen kan det krävas upp till 10 cm gelsträng.

Vid rätt tillfälle

Voltaren gel kan användas när du lider av lätt till måttlig smärta eller värk i muskler och leder och har behov av ett smärtstillande läkemedel. Gelen bör appliceras utefter instruktionerna i bipacksedeln eller på förpackningen.

På rätt sätt

Att applicera Voltaren gel på rätt sätt kan vara den viktigaste punkten ur ett miljömässigt perspektiv. När Voltaren gel appliceras försiktigt på huden är det väldigt viktigt att man inte tvättar händerna med vatten direkt efter. Istället bör du alltid torka av händerna med papper och slänga pappret i soporna. Sedan efter händerna är avtorkade med papper, då kan du tvätta av dina händer med vatten. Slutligen, kom ihåg att lämna tillbaka den tomma tuben till ett närliggande apotek. Om vi ser till att använda Voltaren på rätt sätt kan vi minimera påverkan Voltaren har på naturen.

Voltaren 23,2mg/g Gel

Förpackning

Ett av huvudmålen på FNs agenda för hållbar utveckling är att minska skövlingen av skog.3 Voltaren och GSK delar FNs syn på hållbarhet och vill ta vårt ansvar, därför har vi bytt ut alla pappersförpackningar till återvunnet material, på så sätt blir påverkan på naturen och koldioxidutsläppen mindre.4,5 Man kan tro att en förpackning kanske inte gör skillnad, men över ett år sparar vi tillsammans många träd och andra naturresurser.

GSK har också satt som mål att våra förpackningar ska vara helt återvinningsbara vid 2025. Målet gäller förpackningar där kvalité och säkerhetsregler tillåter helt återvinningsbara material.6 Ifall vi lyckas hålla vårt löfte skulle det inte endast resultera i mindre skövling av skog utan också ett mindre användande av plast.

För att se till att vi har en framtid där våra barn och barnbarn kan njuta av samma härliga natur som vi gör nu, krävs det att både du och vi tar vårt ansvar. Tillsammans ser vi till att göra jorden till en bättre plats!

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på

Hitta ditt närmaste apotek https://apoteksinfo.nu/