Läs mer om vanliga skador

Du kan drabbas av muskuloskeletala skador som exempelvis vrickningar eller sträckningar på jobbet, i hemmet eller medan du sportar, och en skada kan vara allt från mycket lindrig till väldigt allvarlig. Här tittar vi närmare på vanliga skador och hur de behandlas.

Behandla din smärta

Skador

Beroende på den aktuella skadan kan symptomen variera från milda till allvarliga, och vara kortvariga eller ihållande.

Akuta skador är plötsliga, och kan åtföljas av skarp och kraftig smärta, svullnad och begränsad rörelseförmåga i det berörda området.

 

01

Stukningar (när man sträcker, vrider eller skadar ett ligament) och sträckningar (när muskelfibrerna sträcks eller skadas) är vanligt förekommande. Symptomen är bland annat smärta, svullnad, blåmärken, muskelspasmer och oförmåga att röra de berörda lederna fritt.

02

Hur påverkas du av en skada?

Stukningar och sträckningar kan kräva läkarvård, och kan leda till att du får problem i vardagen. Allvarliga skador som frakturer, trasiga ligament och dislokationer (urledvrickning) kan göra mycket ont, kräva läkarvård och du kan behöva vila medan du återhämtar dig.

Behandla din smärta

VISSTE DU DETTA?

Försök aldrig pressa vidare och övervinna smärtan från en muskuloskeletal skada. Om du får ont ska du sluta gå, spela eller motionera eftersom du kan vålla ytterligare skada om du fortsätter.*

13 % av alla människor säger att deras kroppssmärta beror på en skada.**

* Fast Facts About Sports Injuries. 2016. Fast Facts About Sports Injuries. [ONLINE] Tillgänglig på: http://www.niams.nih.gov/Health_Info/Sports_Injuries/sports_injuries_ff.asp. [Åtkomst testad 18 april 2016].
*2017. Global Pain Index, Sverige, GSK Global Pain Index

Orsaker och typer

Du kan bli skadad på jobbet eller i hemmet, när du sportar eller kör bil. Vanliga skador på arbetsplatsen uppstår när man halkar, faller eller lyfter, medan vanliga idrottsskador är knäskador, skada på hälsenan, stukningar och sträckningar samt axelskador.

Lindra och förhindra ryggproblem på jobbet.

Skador på jobbet

Några av de vanligaste orsakerna till att vi skadar oss på jobbet är att vi snavar, halkar och ramlar, samt olyckor i samband med manuella hanterings- och lyftuppgifter. De vanligaste skadorna på arbetsplatsen är stukningar och sträckningar, rygg-, huvud- och nackskador samt skador som beror på enahanda arbetsuppgifter.

Undvik att bli öm i muskler av din favoritsport.

Idrottsskador

Idrottsskador kan drabba i stort sett hela kroppen, bland annat muskler, ben, leder och bindvävnad (senor och ligament). De vanligaste idrottsskadorna är stukningar och sträckningar. Knäskador kan uppstå under idrottande eller träning och bero på överansträngning eller skador på brosk eller ligament. Hälsenan löper mellan vadmuskeln och hälen, och den skadas ofta under idrottandet. Idrottsskador kan bero på olyckshändelser, dåliga träningsvanor, olämpliga kläder eller skor, bristfällig kondition eller att man inte värmt upp eller stretchat ordentligt innan man börjar spela eller träna.

Specialistvård

Hur en skada behandlas varierar beroende på skadans typ och allvarsgrad. Mindre skador går ofta bra att behandla i hemmet. För att minska inflammationen och smärtan kan du använda vanliga receptfria NSAID-läkemedel som du hittar på apoteket. Vi rekommenderar att du kontaktar vården om din skada leder till svår smärta, kraftig blödning, domning, om du inte klarar att belasta området eller om smärtan åtföljs av en alltmer påtaglig svullnad eller om leden känns instabil. Din läkare kan rekommendera olika rehabiliterande övningar för att den skadade kroppsdelen ska kunna återfå sin normala funktion.

Fem vanliga skador

Smärta bakom eller runt knäskålen.
Smärta på utsidan av armbågen, framför allt i övre delen av underarmen.
När man vrickar fotleden har ligamenten sträckts, vridits eller skadats; det är också vanligt att vricka knäet och handleden.
Smärta längs framsidan av underbenet (skenbenet).
Sträckta eller skadade muskler eller senor på lårets baksida; sträckningar är också en vanlig ryggskada.

Se vårt sortiment

Upptäck hur våra produkter kan hjälpa dig

Ta reda på vilken Voltaren-produkt som kan lindra just din smärta.

Läs mer

Snabb smärtstillande effekt med Emulgel.

Läs mer

Hålla kroppen i form

Läs mer om fördelarna med motion och hur den kan hjälpa dig att hålla dig i form och lindra värken…

Läs mer

Förstå din kropp i takt med att du åldras

Lär dig mer om hur din kropp fungerar, hur den förändras allt eftersom…

Läs mer

Allt du behöver veta om smärtlindring

Här beskriver vi hur olika typer av smärtlindringsprodukter fungerar så att du enklare kan välja den som fungerar bäst för din smärta…

Läs mer
Stukningar kan behandlas utan läkemedel. Stukningar kan behandlas utan läkemedel.