Voltaren® T 25 mg Tabletter

Användning

Voltaren® T 25 mg Tabletter används för att behandla lätt till måttlig akut smärta, t.ex muskel-ledvärk, huvudvärk, tandvärk, ryggsmärta, menstruationssmärtor och feber vid förkylnignssjukdoma.

Effekt

Voltaren® T 25 mg Tabletter innehåller diklofenak. Diklofenak tillhör läkemedelsgruppen NSAID som har antiinflammatoriska och smärtlindrande egenskaper.

Dosering

Voltaren® T 25 mg Tabletter är avsett för korttidsbruk och behandlingen bör inledas med lägsta förmodade effektiva dos. Det kan tas i upp till 5 dagar mot smärta och i 3 dagar mot feber utan att läkare behöver konsulteras. Maxdosen är 3 tabletter eller 75 mg per dygn.

Förpackningsstorlek

Voltaren® T 25 mg Tabletter finns i förpackning om 20 tabletter.

Voltaren® T 25 mg tabletter är ett receptfritt läkemedel som innehåller diklofenak och är avsett för vuxna. Dämpar inflammation, lindrar smärta och sänker feber. Ska ej användas av personer med känd hjärt/kärl-sjukdom eller gravida kvinnor under de tre sista månaderna av graviditeten. Rökare, patienter med diabetes, magsår eller höga blodfetter ska tala med sin läkare innan användning. Produkttext godkänd 2014-05-20. För mer information se www.fass.se. Ej förmånsberättigat, Novartis Consumer Health, www.novartis.se

Läs bipacksedeln noggrannt. Du hittar den här.

Du kan också vara intresserad av:

Var kommer din smärta ifrån? Smärta i leder/muskler Ont i ryggen Digital tränare Gör dig fri från ryggsmärtor

Andra produkter som kan hjälpa:

top