Vad är smärta?

Vad är smärta?

Smärta är en känsla av obehag som varierar mellan en lätt störning och knappt hanterbara plågor. Den uppstår när externa stimuli förstör vävnad och triggar specifika mekanismer. Smärta förmedlas av nervsystemet och är ett komplext fenomen. Vid tillstånd som stukning eller sträckning kan leden eller musklerna bli inflammerade. I detta fall så frigörs substanser (prostaglandiner) som stimulerar smärtreceptorerna att leverera ”smärtbudskap” till hjärnan.

Smärta är viktigt

Om vi inte kunde känna smärta, skulle det bli svårt att uppfatta när våra kroppar skadas. Smärtan tvingar oss att ändra beteende så att vi inte skadar oss ytterligare.

Identifiera din smärta

Innan du tar till smärtlindring är det viktigt att ta reda på varför smärtan har uppstått. Om du tvekar bör du söka hjälp hos läkare eller apotekare.

Det finns många typer av smärta som de flesta av oss är bekanta med - från huvudvärk och stukningar till tandvärk. Bland de vanligaste sorternas smärta tillhör ryggvärk, nackvärk och huvudvärk.1

top

Källa: 1) NORM Body Pain assessment study 2013-03-18